THÔNG BÁO THỜI HẠN TẤT TOÁN CÁC HỢP ĐỒNG THÁNG 8 – ĐỢT 3

19/07/2021 16:47 | Chưa được phân loại
THÔNG BÁO THỜI HẠN TẤT TOÁN CÁC HỢP ĐỒNG THÁNG 8 – ĐỢT 3

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, VNF xin thông báo thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên và ngày giao dịch cuối cùng cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau: 

Cụ thể: 

– Thời hạn tất toán đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời hạn phải tất toán

1 NGEQ21 Khí tự nhiên 08/2021 26/07/2021 Trước 02:00 ngày 23/07/2021
2 QOU21 Dầu Brent 09/2021 28/07/2021 Trước 03:00 ngày 28/07/2021
3 RBEQ21 Xăng RBOB 08/2021 28/07/2021 Trước 02:00 ngày 27/07/2021

 

 

 

 

 

 

– Thời hạn tất toán đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến ngày giao dịch cuối cùng:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời hạn phải tất toán

1 TRUN21 Cao su RSS3 07/2021 26/07/2021 Trước 15:00 ngày 20/07/2021
2 NGEQ21 Khí tự nhiên 08/2021 28/07/2021 Trước 02:00 ngày 27/07/2021

 

 

 

Đề nghị khách hàng lưu ý đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐMXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)