THÔNG BÁO THỜI HẠN TẤT TOÁN CÁC HỢP ĐỒNG THÁNG 7 – ĐỢT 3

21/06/2021 17:03 | Chưa được phân loại
THÔNG BÁO THỜI HẠN TẤT TOÁN CÁC HỢP ĐỒNG THÁNG 7 – ĐỢT 3

VNF trân trọng thông báo!

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, VNF xin thông báo thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau: 

Cụ thể: 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời hạn phải tất toán

1 RBEN21 Xăng RBOB 07/2021 28/06/2021 Trước 02:00 ngày 25/06/2021
2 QOQ21 Dầu Brent 08/2021 28/06/2021 Trước 03:00 ngày 25/06/2021
3 ZFTN21 Cao su TSR 20 07/2021 30/06/2021 Trước 15:00 ngày 28/06/2021
4 MPON21 Dầu cọ thô 07/2021 30/06/2021 Trước 15:00 ngày 28/06/2021
5 SBEN21 Đường 11 07/2021 30/06/2021 Trước 22:00 ngày 28/06/2021
6 ZCEN21 Ngô 07/2021 30/06/2021 Trước 23:20 ngày 28/06/2021
7 ZSEN21 Đậu Tương 07/2021 30/06/2021 Trước 23:20 ngày 28/06/2021
8 ZMEN21 Khô Đậu Tương 07/2021 30/06/2021 Trước 23:20 ngày 28/06/2021
9 ZLEN21 Dầu Đậu Tương 07/2021 30/06/2021 Trước 23:20 ngày 28/06/2021
10 ZWAN21 Lúa Mỳ 07/2021 30/06/2021 Trước 23:20 ngày 28/06/2021
11 XCN21 Ngô Mini 07/2021 30/06/2021 Trước 23:45 ngày 28/06/2021
12 XBN21 Đậu Tương Mini 07/2021 30/06/2021 Trước 23:45 ngày 28/06/2021
13 XWN21 Lúa Mỳ Mini 07/2021 30/06/2021 Trước 23:45 ngày 28/06/2021
14 SIEN21 Bạc 07/2021 30/06/2021 Trước 02:00 ngày 29/06/2021
15 PLEN21 Bạch kim 07/2021 30/06/2021 Trước 02:00 ngày 29/06/2021
16 CPEN21 Đồng 07/2021 30/06/2021 Trước 02:00 ngày 29/06/2021
17 FEFM21 Quặng sắt 06/2021 30/06/2021 Trước 02:15 ngày 29/06/2021

 

 

 

 

 

Đề nghị khách hàng lưu ý đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 317/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 10/08/2020.

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)