Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng

15/06/2022 15:27 | Chưa được phân loại
Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng

VNF trân trọng thông báo!

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, VNF xin Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau: 

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 KCEN22 Cà phê Arabica 07/2022 22/06/2022 Trước 21:00 ngày 21/06/2022
2 NQGN22 Khí tự nhiên mini 07/2022 23/06/2022 Trước 21:00 ngày 21/06/2022
3 CCEN22 Ca cao 07/2022 24/06/2022 Trước 21:00 ngày 22/06/2022
4 CTEN22 Bông sợi 07/2022 24/06/2022 Trước 21:00 ngày 22/06/2022
5 NGEN22 Khí tự nhiên 07/2022 24/06/2022 Trước 21:00 ngày 22/06/2022
6 LRCN22 Cà phê Robusta 07/2022 27/06/2022 Trước 21:00 ngày 24/06/2022
7 BMQ22 Dầu Brent mini 08/2022 28/06/2022 Trước 21:00 ngày 24/06/2022
8 RBEN22 Xăng RBOB 07/2022 28/06/2022 Trước 21:00 ngày 24/06/2022
9 QOQ22 Dầu Brent 08/2022 28/06/2022 Trước 21:00 ngày 27/06/2022

 

 

 

 

 

 

 

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 CTEN22 Bông sợi 07/2022 7/7/2022 Trước 21:00 ngày 22/06/2022
2 NQGN22 Khí tự nhiên mini 07/2022 27/06/2022 Trước 21:00 ngày 23/06/2022
3 LRCN22 Cà phê Robusta 07/2022 25/07/2022 Trước 21:00 ngày 24/06/2022
4 SIEM22 Bạc 06/2022 28/06/2022 Trước 21:00 ngày 24/06/2022
5 CPEM22 Đồng 06/2022 28/06/2022 Trước 21:00 ngày 24/06/2022
6 PLEM22 Bạch kim 06/2022 28/06/2022 Trước 21:00 ngày 24/06/2022
7 NGEN22 Khí tự nhiên 07/2022 28/06/2022 Trước 21:00 ngày 24/06/2022

 

 

 

 

 

 

Đề nghị khách hàng lưu ý đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 249/QĐ/TGĐ-MXV ngày 06/04/2022.

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)