THÔNG BÁO THỜI HẠN TẤT TOÁN CÁC HỢP ĐỒNG ĐẾN NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN VÀ NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG

21/06/2022 17:12 | Chưa được phân loại
THÔNG BÁO THỜI HẠN TẤT TOÁN CÁC HỢP ĐỒNG ĐẾN NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN VÀ NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG

VNF trân trọng thông báo!

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, VNF xin Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau: 

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 MPON22 Dầu cọ thô 07/2022 30/06/2022 Trước 15:00 ngày 28/06/2022
2 XBN22 Đậu Tương Mini 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022
3 ZREN22 Gạo thô 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022
4 XWN22 Lúa Mỳ Mini 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022
5 KWEN22 Lúa mỳ Kansas 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022
6 XCN22 Ngô Mini 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022
7 SBEN22 Đường 11 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022
8 SIEN22 Bạc 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022
9 CPEN22 Đồng 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022
10 PLEN22 Bạch kim 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022
11 ZSEN22 Đậu Tương 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 29/06/2022
12 ZMEN22 Khô Đậu Tương 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 29/06/2022
13 ZWAN22 Lúa Mỳ 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 29/06/2022
14 ZCEN22 Ngô 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 29/06/2022
15 ZLEN22 Dầu Đậu Tương 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 29/06/2022

 

 

 

 

 

 

 

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 XBN22 Đậu Tương Mini 07/2022 14/07/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022
2 XWN22 Lúa Mỳ Mini 07/2022 14/07/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022
3 XCN22 Ngô Mini 07/2022 14/07/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022
4 SBEN22 Đường 11 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022
5 QOQ22 Dầu Brent 08/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022
6 BMQ22 Dầu Brent mini 08/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022
7 RBEN22 Xăng RBOB 07/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 28/06/2022

 

 

 

 

 

 

Đề nghị khách hàng lưu ý đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 249/QĐ/TGĐ-MXV ngày 06/04/2022.

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)