THÔNG BÁO THAY ĐỔI KÝ QUỸ TỪ NGÀY 26/07/2021

23/07/2021 18:11 | Chưa được phân loại
THÔNG BÁO THAY ĐỔI KÝ QUỸ TỪ NGÀY 26/07/2021

VNF trân trọng thông báo!

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, VNF xin thông báo đến Quý Nhà đầu tư Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch từ ngày 26/07/2021.

Lưu ý : Khí tự nhiên (NGE) thay đổi.

STT Tên hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu Đơn vị
1

Khí tự nhiên

NYMEX 2.723 USD

Chi tiết: https://ivnf.vn/ky-quy/

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)