Tuân thủ pháp luật và quản lý rủi ro tốt là nền tảng để thị trường giao dịch hàng hóa phát triển

Tuân thủ pháp luật và quản lý rủi ro tốt là nền tảng để thị trường giao dịch hàng hóa phát triển

Giao dịch hàng hóa thông qua Sở Giao dịch là tất yếu của nền kinh tế Hoạt động giao dịch hàng hóa thông qua các Sở Giao dịch đã hình thành và phát triển rất lâu trên thế giới. Minh chứng là sự thành lập của Sở Giao dịch Chicago (CME Group) năm 1848 và […]
Bế tắc với tuabin Nord Stream khi Nga cho biết chỉ có một tuabin hoạt động

Bế tắc với tuabin Nord Stream khi Nga cho biết chỉ có một tuabin hoạt động

Ngày 4 tháng 8, bất ổn về việc trả lại một tuabin mà Nga cho rằng đang giữ nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu không có dấu hiệu được giải quyết. Moscow cho biết họ cần tài liệu để xác nhận thiết bị không bị ảnh hưởng đến các biện pháp trừng phạt. […]